Regler sidst opdateret d. 23 Juli 2021

GENERELLE REGLER / OUTGAME REGLER

0.0 : Det er ikke tilladt at kontakte server personale i privatbeskeder uden forudgående accept. Brug vores support-kanaler på Discord.

0.1 : Reklame og/eller links er ikke tilladt. (Discord-tag "Streamer / CC" er undtaget af denne regel, og må gerne have eget Twitch-link i navn.)

0.2 : SocialRP tager stor afstand til udstilling/chikane/racisme/mobning generelt, og forbeholder sig retten til at sanktionere for dette for at opretholde et positivt fællesskab.

0.3 : Det er ikke tilladt at være saltet/toxic (overfor andre brugere) i communityet, og kan medfører ban. Vi ønsker en god tone og et voksent community.

0.4 : Du må ikke blande dig i andres admin/support sager, med mindre at du selv har været en del af RP'en. (Grove overtrædelser såsom: RDM, VDM, Bugabuse etc. er undtaget)

0.5 : Din bruger samt dit whitelist hos SocialRP er personligt, og må ikke udleveres eller udlånes til anden part (eller tredje part).

ROLEPLAY REGLER

1.0 : Tænk realistisk - du skal opføre dig som du ville i virkeligheden.

1.1 : Du skal have en god mikrofon for at spille på vores servere.

1.2 : Du skal frygte for dit liv (FearRP). Det betyder fx, at du ikke må trække våben, hvis en anden spiller har dig under våbenpoint. (henviser til afsnittet Karakterdrab)

 • Eksempel: Du røver en butik og løber ud af butikken med dit våben. Ude på den anden side står en betjent med våben trukket mod dig, her må du ikke prøve at trække dit våben mod betjenten - du skal FRYGTE dit liv.

1.3 : Ingen metagaming: Du må ikke tage viden, som du har fået udenfor spillet, og bruge det ingame. Dette gælder f.eks. information fra en livestream eller via Discord/TeamSpeak. Det er heller ikke tilladt at dele din karakters tanker ved en /me command.

1.4 : RDM (Random DeathMatch), VDM (Vehicle DeathMatch) eller metagaming vil der blive slået meget hårdt ned på, da dette anses som FailRP. Nul tolerance.

 • RDM / VDM = Ingen RP været forud for at man slår en person ned, eller ihjel
 • 1.5 : Overhold altid NLR (New Life Rule) - Bliver din karakter bevistløs kan du ikke huske hvad der lige er sket, og hvorfor du er bevidstløs.

 • Undtagelse: Hives du op af anden spiller som er fra Beredskabet eller Politi, så kan du godt huske hvad der er sket
 • 1.6 : Det er ikke tilladt at stjæle tjenestebiler medmindre, at der er gået RP forud for dette - og det giver mening for din karakter at gøre det RP mæssigt.

  1.7 : Husk altid at have et bevis og spiller-ID hvis du vil anklage en anden spiller overfor en admin. Vi anbefaler folk eksempelvis at have Medal.tv kørende - dog ikke et krav.

  1.8 : Powergaming er ikke tilladt. Følgende er eksempler på powergaming:

  • Ikke at svare 100% ærligt på /do-commands (Bemærk at 'in-character' må du/din karakter lyve så bukserne flyver)
  • At bevidst undlade at svare på /do eller /me når det er nødvendigt for at RP'en kan fortsætte.
  • At du ikke RP'er med på de skader som din karakter har fået. - f.eks. at du er blevet skudt i benet, men løber videre som om at intet er hændt.
  • At du bruger overnaturlige "kræfter" til at vende et scenarie til din fordel.
  • At du tvinger en anden spiller ud i et scenarie, hvor de ikke får muligheden for at deltage aktivt i scenariet.
  • At bruge din viden omkring reglerne til at manipulere RP scenarier, f.eks "Nu gør du det her ellers bliver det kommunesag".

  1.9 : Spil realistisk omkring befærdede områder, politistationer, hospitaler, bandeområder og lignende.

  1.10 : Det er ikke tilladt at ændre dit udseende drastisk. Følgende er ikke tilladt: Skifte hele din model, skifte ansigt, alder, hudfarve, eller urealistisk hårstil ift. hvad din karakter havde før.

  1.11 : Du må ikke bruge server genstart/crashes som en mulighed til at flygte fra en RP situation fra før genstart/crash. Du venter på personer involverede vender tilbage og fortsætter RP.

  1.12 : Det er ikke tilladt at bruge optagelser fra enten streams eller 3.-parts programmer i RP scenarier.

  • “body-cams” og “dash-cams” må ikke bruges. Denne regel er dog undtaget Politiets og Beredskabets overvågningskameraer.

  1.13 : Det er ikke tilladt at combatlogge, altså at logge ud for at slippe ud af et RP scenarie.

  1.14 : Det er max tilladt at være 12 kriminelle i et RP-scenarie med samme kriminelle formål - andet vil anses som powergaming.

  1.15 : Voldtægts RP er ikke tilladt.

  FLERE KARAKTERER

  2.0 : Du skal minimum have været whitelisted i 2 måneder før du kan søge om endnu en karakter.

  2.1 : Har du flere whitelistede karakterer, så må dine karakterer ikke have relationer, eller kende til hinanden.

  Out Of Character (OOC) / Karakterbrud

  3.0 : De eneste personer der må bryde karakter er Manager. Bryder du ud af din karakter så ryger du ud, da det ødelægger RP-scenarier. Tag den på Discord eller kontakt en admin hvis nødvendigt.

  • Karakterbrud / OOC snak ingame vil medføre direkte 2 dages ban.
  • Udtalelser som "Jeg er lige oppe i hovedet", "Jeg har ansøgt kommunen om at blive gruppering" & "nervefejl" skal undlades.

  3.1 : Meta-gaming må ikke foregå i OOC chat. Du må f.eks. ikke spørge hvor meget politi der er på arbejde, eller om der kan komme en læge og hjælpe dig.

  3.2 : Opstår der uenighed omkring udførslen af et RP-scenarie, skal scenariet altid forsøges afsluttet med RP.

  • Er dette ikke muligt, så prøv at løs det internt på discord, og ikke bryd ud af karakter ingame - hverken i OOC-chat eller via voice. Er der regelbrud, så rapporter spilleren EFTER scenariet!

  3.3 : Alle support-sager skal tages på Discord i support-kanalerne.

  KØRSEL

  4.0 : Kør realistisk. Sportsvogne kan ikke køre i bjergene eller køre 200km/t i grus.

  4.1 : Såfremt man er i en jagt/flugt, er det kun tilladt at køre via naturligt farbare veje, stier, gyder eller lignende. (Vi henviser desuden til regel 4.0)

  • Reglen er lavet for at skabe nogle sjovere, længere og mere realistiske chases

  4.2 : Lad være med at køre så ulovligt at det er urealistisk. Flyv ikke over for 30 røde lys, op over fortovet og køre lygtepæle ned.

  4.3 : Det er ikke tilladt at tiltrække Politiets opmærksomhed unødvendigt uden RP-grund. (Copbait)

  4.4 : Biler på valmuemarken er ikke tilladt. Dette anses som ulovlig indtrængen, så man kører ikke ind på marken og parkerer midt i det hele. Har man et 2 hjulet køretøj kan det gemmes i busken eller imellem rækkerne.

  4.5 : En Manager kan til en hver tid bestemme, at dit køretøj vil blive totaltskadet som følge af bevidste påkørsler mv.

  - Som følge heraf vil køretøjet blive fjernet fra din garage.

  - Dette gælder også Donationsbiler. Dog vil disse igen være til rådighed ved et CK.

  ARBEJDE

  5.0 : Er du på arbejde, så skal du passe dit job. Vil du lave noget andet, skal du gå af job og holde fri. (F1 > Telefonbog > Arbejdsgiver > Hold Fri)

 • Du kan til hver en tid tjekke dit nuværende job, samt check-in og udbetalinger med /job
 • 5.1 : Husk at køre i dit rigtige arbejds- køretøj/flyver. Er du pengetransportør, så kører du ikke i sportsvogn, etc.

  5.2 : Visse jobs kræver jobkontrakt (whitelist) - Du kan læse mere om disse job under #job-stillinger på vores Discord.

  5.3 : Hvis du som firmaejer oplever hærværk eller vold ved din virksomhed, er det muligt at ansøge kommunen om, at få installeret overvågningskameraer ved din virksomhed.

  OPKALD OG KOMMUNIKATION

  6.0 : Ved tilkald af læge, politi, taxi, advokat osv. så skal du beskrive hvad der sker, og ikke bare: “Kom her”, “Skynd jer” osv. Tænk over jeres opkald og brug lidt tid på dem.

  6.1 : Det er ikke tilladt at bruge andre kommunikationskanaler udenfor spillet til meta-gaming. Vi henviser til in-game værktøjer så som telefon eller radio.

  6.2 : Det er tilladt at sidde i vores hygge-kanaler når man er in-game, så længe at der ikke tales om ting på serveren / i spillet. Henviser til regel §1.3

  BUGS, SNYD, HACKING, EXPLOITING

  7.0 : Det er givetvis ikke tilladt at hacke, exploite, modde eller på anden måde snyde. Dette resulterer i permanent ban uden varsel.

  7.1 : Finder man bugs skal disse indberettes til Manager øjeblikkeligt. Misbruger man dette resulterer det i permanent ban uden varsel.

  GRUPPERINGER / BANDER

  8.0 : Man må max være 12 medlemmer i en gruppering/bande.

  8.1 : Det er ikke tilladt for banderne at have en decideret klike. Dog er det tilladt at have et samarbejde mod/omkring et kortsigtet fællesmål.

  8.2 : Banderne behøves ikke være uvenner, men de skal heller ikke hænge ud på vennebasis.

  Husk! Vi opfordrer til RP fremfor mord og hævntogter. Ved karakterdrab kan du ikke længere spille på din karakter!

  BANDEKRIG

  9.0 : Såfremt en gruppering ønsker at indgå i en krig med en anden bande, skal der oprettes en ansøgning på følgende måde: Opret en ticket på vores discord, hvori det kort beskrives hensigten med den oprettede ticket. Vedhæft et udfærdiget skriftligt dokument, hvor i grundlaget for jeres ønske om en krig klarlægges.

  9.1 : En bandekrig kan foregå mellem to ELLER flere godkendte grupperinger. Grupperinger må ikke kæmpe på samme side (samme modstander) i en bandekrig med flere deltagere.


  Grundlæggende:

  9.2 : Såfremt en krig bliver godkendt af Manager skal alle de involverede grupperinger gøres bekendt med at en officiel krig vil starte. Krigen er først officielt startet, når alle involverede grupperinger er underrettet af Manager.

  9.3 : Det er ikke tilladt for en gruppering, at have mere end 12 deltagende personer i krigen Det er de deltagende grupperingers ansvar at oplyse disse personer (husk max 12) i en ny ticket inden for 24 timer.

  9.4 : I en godkendt krig er ALLE whitelistede medlemmer fra de involverede grupperinger deltage tvunget til at deltage.

  9.5 : Frivilligt medvirkende kan udfylde de resterende pladser, men kan ikke erstatte en plads for et whitelisted bandemedlem. Ledige pladser kan desuden ikke udfyldes af spillere whitelisted til en anden bande.

  9.6 : Det er yderligere tilladt at have 2 spottere i krigen. Disse må IKKE ikke hjælpe til med midler (våben, penge, etc.)


  Igangværende krige:

  Under en godkendt krig er ALLE medlemmer fra de involverede grupperinger, spottere samt evt. frivilligt deltagende underlagt de pågældende regler:

  9.7 : Når en spiller bliver nedkæmpet (ved brug af våben), skal han/hun bære et synligt "OUT armbånd" på højre håndled, således andre deltagere tydeligt kan se, at vedkommende ikke deltager aktivt i krigen længere.

  • En spiller vil ikke blive nedkæmpet i krigen, såfremt han bliver skudt fra en bil. Det er stadigvæk tilladt at gøre hinanden bevidstløs ved skud fra en bil.
  • Alle nedkæmpelser skal dokumenteres på video.
  • Manager/Admin kan afvise nedkæmpelser, således spilleren kan fortsætte i krigen.
  • Såfremt en spiller bliver nedkæmpet og ikke "genoplivet" inden for 10 min, vil spilleren være ude af krigen, uanset hvordan scenariet fortsætter.
  • Det er ikke tilladt at bringe en nedkæmpet modstander som gidsel til sit eget eller andres tilholdssted.

  9.8 Det er ikke tilladt for andre aktive deltagere at bære "OUT armbåndet". Overtrædelse medfører øjeblikkelig udelukkelse fra krigen.

  9.9 : Såfremt en deltager i krigen har 3 efterfølgende dages inaktivitet, kan Manager udlukke deltageren fra krigen (for at undgå "stalling")

  9.10 : Under krigen skal grupperingens deltagere iføre sig synligt tøj med logo/navn eller andet tøj genkendeligt fra grupperingen. Dette gælder ikke spottere. (Bandetøj kan udfærdiges i samarbejde med Ponsonbys @Vargas)

  9.11 : Det er ikke tilladt for bander at angribe en deltagende bande ved en undergrundslæge.

  9.12 : Det er tilladt for en deltagende bande at rushe et tilholdssted, såfremt der gives en “invitation” fra modstanderen. Tilladelsen går frem til næste servergenstart (kl. 18 eller 06)


  Afslutning af en krig/konflikt:

  9.13 : En bandekrig kan afsluttes med godkendelse af Manager på følgende vis:

  • Alle deltagere i en deltagende gruppering er nedkæmpet.
  • Et af de deltagende grupperinger "kaster håndklædet i ringen".
  • Der aftales en gensidig våbenhvile blandt de deltagende grupperinger.

  9.14 : Manager kan til enhver tid afbryde en krig.

  VÅBEN

  10.0 : Større våben skal altid bæres synligt (på ryggen). Mindre våben kan gemmes i tasken.

  Eksempler på større våben:

  Bat, Brækjern, Golfkølle, Skruenøgle, Økse og SMG, Shotguns mv.

  Eksempler på mindre våben:

  Dolk, Hammer, Lommelygte samt Håndvåben (pistoler).

  - Det er altså ikke tilladt at hive et bat ud af sin taske, fordi man føler sig truet eller lignende. Det må kun bruges hvis det forud er synligt på ryggen, og klargjort.


  10.1 : Efter brug af skydevåben mod andre spillere gælder følgende:

  • der skal der gå 30 minutter før du logger af
  • der skal der gå 30 minutter før du søger tilflugt i eget bandehus

  10.2 : [NY!] Opbevaring af skydevåben:

  • Opbevaring af skydevåben skal altid opbevares i ens egen lejlighed eller køretøj.
  • Ved et igangværende scenarie må et skydevåben gerne opbevares i andre spilleres lejlighed eller køretøjer (husk regel 10.0).
  • For whitelistede bandemedlemmer er det ydermere tilladt at gemme sine våben hos andre AKTIVE spillere fra samme bande, ligesom det er tilladt at opbevare sine våben på bandens tilholdssted.
  RØVERIER

  11.0 : Der må maks. være 4 kriminelle til et butiksrøveri. Der skal være minimum 2 betjente på arbejde.

  11.1 : Der skal være minimum 4 betjente på arbejde for at starte et bankrøveri. Se også regel §1.16

  11.2 : Der må gerne tages gidsler, så længe antallet bliver holdt på et realistisk niveau, og at gidsel/røver ikke har relation til hinanden. Ydermere skal eventuelle gidsler inddrages i scenariet verbalt.

  11.3 : Sørg for at holde eventuelle forhandlingskrav rimelige. (Ingen betjent kan skaffe 4.000.000 i kontanter)

  11.4 : Der må ikke skydes før der har været et forsøg på forhandlinger.

  11.5 : Civile skal forlade området efter politiets anvisninger (FearRP)

  11.6 : Et røveri skal planlægges nøje. Dvs. man røver ikke butikker/banker flere gange dagligt - eller smutter fra området efter et netop startet røveri.

  11.7 : Man må kun lyve om antallet af gidsler, såfremt man har minimum én rigtig spiller som gidsel.

  11.8 : Ved røveri af en anden person, er det kun tilladt at røve personen for værdier de har på sig. F.eks er det ikke tilladt at tvinge en person til at overdrage en bil/hjem eller andre værdier de ikke fysik har på sig.

  UNDTAGELSE: Man må røve værdier som en person ikke har på sig, hvis personen man røver accepterer dette via /do
  KARAKTERDRAB (CK)

  12.0 : Ens karakter kan ikke blive dræbt medmindre at man selv er indforstået med dette, dog med disse undtagelser:

  • Hvis du nægter genoplivning fra Beredskabet 112 eller Politi, så er det ens betydende med at din karakter bliver dræbt.
  • Begår du selvmord ingame kan en ansat hos Beredskabet 112 erklære dig død, og dermed også et karakterdrab.
  • Det kan til en hver tid besluttes, at din karakter er død efter et voldsomt RP-scenarie, såfremt 2 ud af 3 Manager / Admin medlemmer er enige om dette.

  12.1 : Det er ikke tilladt at give sine værdier væk inden karakterdrab eller efterfølgende at modtage dem på sin nye karakter.

  12.2 : Efter sit karakterdrab kan man vælge en valgfri donations-bil fra sin gamle karakter.

  12.3 : Ønsker du en anden spiller dræbt/CK'et skal der oprettes en ansøgning til Manager på følgende vis:

  • Opret en ticket på vores discord, hvori der kort beskrives meningen med denne ticket. Ydermere skal der vedhæftes et udarbejdet tekstdokument, hvori grundlaget for det ønskede CK tydeligt oplyses.
  • Herefter vil Manager tage stilling til, hvorvidt ansøgningen er godkendt eller ej.
  • Såfremt ansøgningen bliver godkendt, kan der udføres et drab på den ansøgte person.
  • Det er et krav, at der omkring drabsscenariet skal have foregået RP mellem den dræbte og ansøgeren. (Et driveby skyderi vil f.eks. ikke blive godkendt som et CK)
  • Der skal herefter fremsendes en videofil fra scenariet, hvori drabet tydeligt klarlægges.
  • Manager kan til enhver tid afvise et CK.

  Ønsker man at få sin egen karakter dræbt, kan du ansøge om det under Vis Karakterer.
  Får du en ny karakter ved du naturligvis intet om hvad der er foregået i dit tidligere liv.

  HANDLINGER

  13.0 : Du skal bruge handlinger som passer bedst til den situation som du står i.

  EKSEMPELVIS:
  • Mobil handling ved brug af Twitter.
  • Plant / Farm handling ved høst (svampe, valmuer etc.) når man er kriminel.

  Handlinger foretages ikke i køretøjer!

  KØB & SALG

  14.0 : Det er på ingen måde tilladt at handle med rigtige penge (eller andre ting af værdi) om ting inde i spillet. Dette strider også imod FiveM's egne Terms of Service.

  Opdages dette vil det resultere i permanent ban uden varsel.

  14.1 : Forsøg på salg med rigtige penge (eller andre ting af værdi) straffes på samme måde som beskrevet i 14.0